---

UGRADNJA ARMATURE


Ugradnja slika

Pružamo vam i uslugu ugradnje armature, sa naglaskom na sigurnost, stručnost, pravovremenost i kvalitetu izvršenja usluge. Imamo iskustvo i sve resurse potrebne za izvršenje najvećih i najsloženijih projekata.

Nudimo praktičnost i brzinu komunikacije kroz izravnu liniju investitor-pogon-gradilište, eliminirajući poteškoće i probleme koji se mogu pojaviti u situacijama suradnje sa više kooperanata na jednom gradilištu.

---

VOĐENJE PROJEKTA


Vođenje projekta, nakon dostave projektne dokumentacije, podrazumijeva:

  • prisutnost ovlaštene osobe sa potrebnim stručnim znanjem za vrijeme trajanja projekta
  • razradu projektne dokumentacije
  • izradu radioničkih nacrta i narudžbe armature
  • koordinaciju dinamike i plana izvođenja
  • provedbu mjera zaštite na radu od strane ovlaštene osobe
  • izradu građevinske knjige
  • pripremu i dostavu kompletne dokumentacije za tehnički prijem
---

OBRAĐENO ŽELJEZO


Vršimo usluge strojnog sječenja i savijanja betonskog željeza prema armaturnom nacrtu. Izrađujemo sve vrste standardnih i van standardnih vilica i elemenata, a postavljanjem dodatnih elemenata na stroj ostvaruje se izrada kružnih vilica, lukova, prstenova i spirala od dimenzija profila od ø 8mm do ø 40mm.

Po završetku obrade u proizvodnji armatura se označava i pakira na način da se osigura identifikacija proizvoda i zaštiti od oštećenja do krajnjeg odredišta kupca.

---

ARMATURNE MREŽE


Surađujući dugi niz godina sa svim velikim i renomiranim proizvođačima u okruženju, stvorili smo kvalitetnu bazu dobavljača-partnera. Osim širokog asortimana mreža koji nudimo na našim prodajnim mjestima, u mogućnosti smo za vas nabaviti i pojedine tipove mreža koje ne ulaze u standardni trgovački asortiman. te se ne mogu pronaći na svakom skladištu građevinskog materijala.